Inspelet, en tillgänglig idrott i Örebro län

Bild på innebandytekning med texten: Syftet med projektet är att barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjuda meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter genom ett ökat deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet i Örebro län

”Inspelet” är ett treårigt projekt som finansieras med medel från Arvsfonden. Projektet ägs av Parasport Örebro län och genomförs i samverkan med Örebro Läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Syftet med projektet är att barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjuda meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter genom ett ökat deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet i Örebro län.

Den största utmaningen i projektet är att skapa bättre möjligheter för alla barn och unga att få tillgång till ett rikt aktivitetsutbud, hitta ett intresse och en meningsfull fritid. Trots många års satsningar inom idrottsrörelsen med utbildningsinsatser och värdegrundsarbeten utifrån barnkonventionen och idéskriften Idrotten Vill så är fortfarande personer med funktionsnedsättning i mindre utsträckning aktiva i idrottsföreningar i jämförelse med personer utan funktionsnedsättning. Ser man till de som aldrig idrottar eller motionerar på sin fritid så är det nästan tre gånger så stor andel unga med funktionsnedsättning som aldrig idrottar på fritiden jämfört med unga utan funktionsnedsättning. Utifrån idrottens värdegrund där det går att läsa att ”alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar” så är den ovanstående situationen oacceptabel.

Nyheter

Linde SportsCamp 9-13/8

I Augusti kommer föreningslivet på ett bra sätt träffa nya barn och unga genom Lindesbergs stora sommaraktivitet Lind SportsCamp. Under denna sportvecka får barn möjlighet att testa och träffa föreningslivet i Lindesberg. I år har även åtgärder vidtagits för att Alla ska känna sig välkomna, på ett ännu bättre sätt. Bland annat genom att alla föreningar erbjudits vår ledarutbildning samt att alla aktivitetsledare kommer få ytterligare kunskap om icke synliga funktionsnedsättningar inför första dagen. Hela aktivitetsveckan slutar med en idrottsfest för hela familjen där konceptet Olympic Day kommer till Lindesberg med sina olympiska stjärnor.  

Skrivet av: Malin Nilsson
Datum: 2016-06-10

Ledarutbildning i Lindesberg 3/5

Anmäl dig till kommande ledarutbildning i Lindesberg! -En idrottsledare för alla är en grundutbildning i hur du som föreningsrepresentant eller aktivitetsledare kan få lite mer kunskap och förståelse för hur du kan bemöta alla barn och unga i din verksamhet på bästa sätt. Vilket i grunden handlar om bemötande men även vissa konkreta tips för hur du kan tänka för att alla barn och unga ska få förutsättningar att delta i just dina aktiviteter.

Skrivet av: Malin Nilsson
Datum: 2016-04-27

Idrottslyftsmedel att söka

Nu finns det möjlighter att söka idrottslyftsmedel för föreningar som vill öppna sin verksamhet för personer med en funktionsnedsättning i länet. Medlen gäller för år 2016 och du kan få mer information om dessa möjligheter om du trycker här.

Skrivet av: Malin Nilsson
Datum: 2016-03-15

Nätverksträff 11 feb

Den planerade Nätverksträffen den 11 februari är inställd på grund av för få anmälda. Vi återkommer med nytt datum för nytt försök.

Skrivet av: Lennart Jansson
Datum: 2016-02-08

Inbjudan till Nätverksträff

Föreningar som vill skapa ett större kontaktnät i frågan "Idrott för Alla"och är intresserade av att lära
av varandra är välkomna på nätverksträff 11 feb.Vi projekt Inspelet vill skapa förutsättningar för barn o unga med funktionsnedsättning att idrotta i föreningslivet i Örebro län. Exempel på föreningar som vi samarbetar med idag är Kumla Kampsportförening, Btk Safir, Kfum Örebro innebandy m fl. Klicka på bilden och läs hela inbjudan till denna träff. Sprid gärna denna inbjudan vidare

Skrivet av: Lennart Jansson
Datum: 2016-01-22

Augusti

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

På gång

Projektet Inspelet (www.inspelet.nu) fortsätter arbeta för fler aktiviteter i föreningslivet för unga med funktionsnedsättning. Under hösten fortsätter föreningar i Örebro gemensamt ta ansvarat för idrottsskolan, Ferdagssport!, på Tegelbruket. Fredagssport! är ett koncept skapat för att barn och unga, från ungdomsfritids i Örebro kommun, ska få ett tryggt och tillgängligt möte med föreningslivet. Syftet är även att föreningar enkelt ska få kontakt med nya medlemar och en chans att bjuda in till sin föreningsverksamhet. 

Genomförda aktiviteter

Kurs i stödtecken
Den första delen av den efterfrågade ytbildningen i stödtecken har genomförts. Det var 10 st deltagare som dök upp vid detta tillfälle för att få kunskap om hur man kan använda stödtecken då man kommunicerar.

 Örebro Läns Handikappidrottsförbund © 2016